HET COUDENBERGPALEIS


Op zaterdag 22 juni 2019 genoten we van een busreis naar Brussel.
Organisatie: Chantal Loones en Marc Deruddere.
Deel 2: Het Coudenbergpaleis.

Het Coudenbergpaleis


Het Paleis op de Koudenberg, ook het Hof van Brussel genoemd, werd in de 11e en de 12e eeuw in Brussel gebouwd op de Koudenberg, ter hoogte van het huidige Koningsplein.
Het paleis was achtereenvolgens een verblijf van de hertogen van Brabant en Bourgondië, alsook van keizer Karel V en de landvoogden van de Nederlanden, waaronder de aartshertogen Albrecht en Isabella.
In 1731 tijdens de regeerperiode van landvoogdes Maria Elisabeth van Oostenrijk werd het verwoest bij een brand. Heel het paleis ging in vlammen op.
Het verbrande hof bleef decennialang een ruïne.
Vandaag zijn enkel fundamenten en kelders van het Coudenbergpaleis overgebleven. Het is de belangrijkste archeologische site van Brussel. Via het BELvue Museum kan men afdalen in de onderaardse ruimtes, zijnde de kelders van het paleis en de overblijfselen van het Hof van Hoogstraten.
Interessante info kan je hier lezen.


Alle foto's © Françoise Monserez.