zegel FV Westkust officiële Vlaamse Leeuw

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   REGIO WESTKUST


Geschiedenis

In 1995 zijn een aantal VVF-leden overeengekomen om in de regio Veurne-Westkust een nieuwe afdeling op te richten.


Verschooris Georges
Voorzitter en stichter werd Georges Verschooris (foto) uit De Panne die het initiatief nam om in onze regio een VVF-werking op te starten.
Al vlug rijpte de idee om op zoek te gaan naar een vast vergaderlokaal en dito werkruimte. De eigenlijke start greep plaats in de "Esperance" op de Grote Markt in Veurne om kort daarna uit te wijken naar dienstencentrum "De Zonnebloem", eveneens in Veurne. Daar kon tweewekelijks een lokaaltje worden afgehuurd waar de activiteiten konden doorgaan.
In de loop van 1999, mede door een sterk toenemende interesse en uitbreiding van de documentatie, bleek het lokaal in het dienstencentrum veel te klein. Koortsachtig werd gezocht naar een aangepaste ruimte die voldoende groot moest zijn om onze activiteiten te organiseren en die daarenboven ook de nodige ruimte bood aan onze archieven en bibliotheek.


In 2000 kon het toenmalig "VVF-Westkust", dank zij de steun van de gemeente Koksijde, over een ideaal lokaal beschikken, gelegen in het centrum "Taf Wallet" in Sint-Idesbald.


Op 27 maart 2001, na een korte ziekte, overleed Georges Verschooris. Hij werd opgevolgd door Joeri Stekelorum, die tot op heden het voorzitterschap van de vereniging waarneemt.


Het is pas vanaf medio 2000 dat de afdeling Westkust als regionale VVF-afdeling werd erkend. Van 1995 tot 2000 werd de vereniging immers betiteld als VVF-kern, onder de hoede van onze grote broer VVF-Oostende.
In oktober 2005 werd met veel enthousiasme het tweede lustrum van de vereniging gevierd.


Einde 2008 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vzw. In 2012 werden de statuten, conform de nationale statuten van Familiekunde Vlaanderen, aangepast.


Sinds 2012 is de vereniging "FV Regio Westkust" gehuisvest in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Koksijde-Oostduinkerke.


Ons werkgebied strekt zich uit over de gemeenten Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne en Alveringem. Ook de aangrenzende gemeenten, die vroeger deel uitmaakten van de kasselrij Veurne wekken onze belangstelling.

We houden ook nauw contact met "CRGFA" (Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois)", de genealogische vorsers van over de schreve in Frans-Vlaanderen.

Koksijde Veurne