zegel FV Westkust officiële Vlaamse Leeuw

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   REGIO WESTKUST


BP & RBFV-Westkust beschikt over een uitzonderlijke grote digitale collectie van bidprentjes (BP) en rouwbrieven (RB). Het aantal BP overstijgt intussen ruim het half miljoen !!!

  Bidprentjes,bijgewerkt tot 13-06-2024 - aantal : 617.902
  Rouwbrieven, bijgewerkt tot 13-06-2024 - aantal: 334.755


Van bij U thuis kan U op deze website de namenlijst bekijken van wat er in onze collectie "BP en RB" zit.
ZOEKEN: Klik daartoe op nevenstaand logo:
Vul de vakjes in het formulier in en klik daarna onderaan op "zoeken". U krijgt enkel een namenlijst te zien van de BP en RB in ons bezit maar de mogelijkheid bestaat om digitale kopies van deze BP (kleur indien kleurscan voorradig) en RB (grijswaarden) te bekomen.
BESTELLEN: Heeft U nog vragen of wenst U meteen te bestellen? Dat kan hier.

OPGELET: Familienamen die uit meerdere deelwoorden bestaan (BP en RB) voert U in het zoekvak in als één enkel woord zonder spatie(s) en leestekens (vb. Van den Berghe wordt Vandenberghe, D'Haene wordt Dhaene, enz. ...).

De vergoeding voor het toesturen van de digitale bestanden bedraagt 0,40 euro (0,25 euro voor leden van Familiekunde Vlaanderen) per beeld. We verzoeken U te wachten om te betalen tot U van ons een bevestiging krijgt van het juiste bedrag.


FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, B8630 Veurne || BIC : ARSPBE22 || IBAN : BE37 9796 2228 6428


Pour les paiements internationaux, veuillez noter nos références bancaires.Tous les frais bancaires sont supportés par le client.
For international payments, pls note our bankreferences. All bank charges will be borne by the client.


Historiek:


Onze volledige verzameling BP en RB bestaat eigenlijk uit twee delen: een totale collectie en een eigen collectie.
Het is inderdaad zo dat mensen hun verzameling BP en/of RB ter beschikking stellen om gescand (gedigitaliseerd) te worden maar die nadien terug willen. Dat is geen probleem en moest U ook over BP en/of RB beschikken waarvan U vaststelt (via "Zoeken BP&RB") dat ze niet in onze collectie zitten maar U wil ze niet afstaan maar wel even in bruikleen geven, dan zijn wij vragende partij om ze te mogen scannen, eventueel op afspraak. Wij hebben dan niet het origineel, wel een scan.
Alle BP en RB waar we het papieren eksemplaar wel van bezitten worden ook gedigitaliseerd maar de papieren documentjes werpen we nadien niet weg, die gaan in het archief. Dat is onze "eigen collectie", we hebben het origineel en de digitale kopie.
De scans van onze "eigen collectie" samen met de digitale beelden van wat we in bruikleen kregen vormen onze "totale collectie".

De regio van dewelke wij BP en RB digitaliseren beperkt zich tot de ganse provincie West-Vlaanderen, het stukje Nederland tussen de Scheldemonding en onze provinciegrens en het stukje Frans Vlaanderen "over de Schreve" ook langsheen onze provinciegrens.
Al wat daar niet aan beantwoord wordt gebruikt voor omwisseling of schenking aan onze zusterafdelingen van Familiekunde Vlaanderen.

Dank zij de hulp van vele vrijwilligers zijn wij erin geslaagd om onze eigen collectie die we initieel enkel als papieren documenten hadden, te digitaliseren (zowel BP als RB). Die originele "papieren BP en RB" zijn intussen niet meer toegankelijk voor het publiek.

Een eerste stap eind 2014 was het inventariseren en de dubbele eksemplaren wissen. Intussen is dit gebeurd en dient enkel voor de nieuwe instroom van BP en RB triëring te gebeuren op basis van wat we reeds hebben.

Het initieel opzoeksysteem in onze digitale database, zijnde werken via reeksen per letter in pdf-bestanden, was een noodzakelijk begin maar gezien het volume voldoet dit niet meer aan wat we van opzoekingen in een database mogen verlangen.

We zijn dan ook overgeschakeld naar een dynamische database, wat het opzoeken ruimschoots zal vergemakkelijken.

Voor wat de BP betreft is voor een groot aantal ervan naast familienaam, voornamen en jaar van geboorte en overlijden van de betrokken persoon ook de naam van de partner vermeld, dit om het zoeken precieser te kunnen maken.

Alle BP en RB kunnen op ons intranet gratis bekeken worden in de leeszaal door alle leden van Familiekunde Vlaanderen, occasionele bezoekers (niet leden) betalen de op dat ogenblik geldende dagprijs (zie "Homepage"). Desgewenst kunnen er papieren prints in grijswaarden van de beelden gemaakt worden tegen minimale vergoeding.

Koksijde Veurne