zegel FV Westkust officiële Vlaamse Leeuw

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   REGIO WESTKUST


Intranet
Wij stellen een aantal zeer interessante digitale archieven ter uwer beschikking. Die zijn deels publiek toegankelijk en kan U ook thuis bekijken op deze website (zie publicaties). Een veel uitgebreider deel staat echter op ons intranet dat uitsluitend in het Erfgoedhuis kan geraadpleegd worden.
Ons intranet bevindt zich in de leeszaal van ons centrum.

Al ons digitaal materiaal is gesaved op een NAS (Network Attached Storage) en via een 7-tal schermen is de inhoud ervan opvraagbaar.
Die NAS bevat een veelheid aan genealogische gegevens die niet op websites type "Family Search" of gemeentelijke archiefdiensten kunnen geraadpleegd worden.

Ook van een aantal gemeenten in Noord Frankrijk langsheen onze provinciegrens is een ruime keuze digitale opslag voorradig. Er is ten andere een overeenkomst met CRGFA stellende dat leden van FV Westkust bij hen gratis opzoekingen kunnen gaan doen en vice versa.

Reden te meer dus voor genealogen met roots of familiebanden in de regio om een bezoek aan het Erfgoedhuis te overwegen want -zoals eerder al aangehaald- ons intranet kan uitsluitend in ons centrum geraadpleegd worden.


Hiernaast ziet U een foto van de navigatiebalk. U kan vanaf daar Uw zoektocht beginnen doorheen de ganse inhoud van ons intranet. Bij een klik op één der knoppen zal de pagina openen met het door U gekozen onderwerp.


Koksijde Veurne